Privacy verklaring

Privacy verklaring van Rémon Glas Coaching Praktijk

Rémon Glas Coaching Praktijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

– samenvattingen en rapportages die al dan niet naar jou verzonden worden, voortvloeiende uit gesprekken met jou

BIJZONDERE/GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

WAAROM HEBBEN WE DEZE GEGEVENS?

Rémon Glas Coaching Praktijk verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

– contact omtrent de verleende diensten en/of geleverde goederen

– afhandelen van facturatie

– je op de hoogte houden van wijzigingen van diensten en producten

– om diensten te kunnen leveren op gebied van coaching, begeleiding, consultancy, onderzoeken, trainingen etc. met de bijbehorende samenvattingen en rapportages

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Rémon Glas Coaching Praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld.

– gegevens qua rapportage: max 5 jaar na het verlopen van de begeleiding/coaching

– gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

– reacties op artikelen op de website: zolang de website online is

– referenties op de website: zolang de website online is

DELEN MET ANDEREN

Rémon Glas Coaching Praktijk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden en met jouw uitdrukkelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen inzage hebben in (een deel) van jouw persoonsgegevens. Waar nodig, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website www.remonglas.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rémon Glas Coaching Praktijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: mail@remonglas.nl. Rémon Glas Coaching Praktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Rémon Glas Coaching Praktijk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via mail@remonglas.nl.

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacy beleid op deze pagina en de website.